Torna

Llengua catalana EBAP

Convocatòria de proves de llengua catalana 2019

MALLORCA

MENORCA EIVISSA FORMENTERA

A2 MALLORCA provisional.pdf A2

A2 EIVISSA provisional.pdf A2

B1 MALLORCA provisional.pdf B1

B1 MENORCA provisional.pdf B1

B1 EIVISSA provisional.pdf B1

B2 MALLORCA provisional.pdf B2

B2 MENORCA provisional.pdf B2 B2 EIVISSA provisional.pdf B2

C1 MALLORCA provisional.pdf C1

C1 MENORCA provisional.pdf C1 C1 EIVISSA.pdf C1

C1 FORMENTERA provisional.pdf C1

C2 MALLORCA provisional.pdf C2

C2 MENORCA provisional.pdf C2 C2 EIVISSA provisional.pdf C2

LA MALLORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu

LA MENORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu
LA EIVISSA provisional.pdf Llenguatge administratiu LA FORMENTERA provisional.pdf Llenguatge administratiu

 

exclamacion formentera.png Els examinands de l'illa de Formentera faran les proves a l'illa d'Eivissa. A aquest efecte, l'EBAP assumirà el cost econòmic del desplaçament (anada i tornada) dels examinands de Formentera.

S’han inclòs en les llistes les persones que en la convocatòria de l’any 2018 no superaren el bloc d’expressió oral i interacció, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, atès que se’ls conserva la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2019, d’acord amb el punt 22.2 de les Instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2018. Aquestes persones, en la convocatòria de 2019, només s’han d’examinar del bloc d’expressió oral i interacció.