Torna

Llengua catalana EBAP

Termini d’inscripció

Del 7 al 20 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

 

Modalitats d’inscripció

Les persones interessades a participar en els tallers s’hi poden inscriure seguint dos procediments:

Mitjançant l’apartat «Formació de l’EBAP» del Portal de Serveis al Personal, disponible a la intranet de la CAIB.

Mitjançant la inscripció per Internet:

Tallers a Mallorca

Tallers a Menorca

Tallers a Eivissa

 

Selecció

Els criteris de preferència en la selecció són els que estableix el punt 10.2 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’any 2019:

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que faci més de cinc anys des de la seva darrera admissió. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

2n. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

3r. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a més d’una edició del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d’admissions i la data de registre de la sol·licitud.

4t. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d’admissions i la data de registre de la sol·licitud.