Torna

Llengua catalana EBAP

Informació sobre el Pla de Formació de Llengua Catalana per a 2023


L’Escola Balear d’Administració Pública informa que, per criteris pedagògics, organitzatius i d’execució del mandat del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears, els cursos del proper pla de formació de llengua catalana començaran durant la segona quinzena de setembre de 2023 i acabaran entre el febrer i el març de 2024. Les proves d’avaluació es duran a terme entre els mesos de març i abril de 2024.


D’altra banda, les proves d’avaluació per a les persones que conserven el dret d’examen de les convocatòries de 2021 i 2022 es duran a terme durant els mesos de març i abril de 2023.