Torna

Llengua catalana EBAP

Cursos i tallers de llengua catalana

L'EBAP ofereix cursos i tallers com a activitats formatives en matèria de llengua catalana.

CURSOS

Cursos de coneixements generals

Nivell A2 (nivell bàsic)

Nivell B1 (nivell llindar)

Nivell B2 (nivell avançat)

PDF Continguts del material didàctic de B2

Nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)

PDF Continguts del material didàctic de C1

Nivell C2 (nivell de domini)

PDF Continguts del material didàctic de C2

Cursos de coneixements específics

Llenguatge administratiu (es publicarà pròximament)

TALLERS

Poden inscriure’s als tallers de llengua oral i escrita els alumnes admesos als cursos de coneixements generals de llengua catalana.

Tallers de llengua oral

— Nivells A2, B1 i B2

— Nivells C1 i C2

Tallers de llengua escrita

— Nivells B1 i B2

— Nivells C1 i C2