Torna

Llengua catalana EBAP

Assistència i renúncia

És obligat assistir a la primera sessió dels tallers de llengua oral. En cas contrari, es donarà de baixa la persona admesa, sempre que no justifiqui l’absència per escrit i documentalment. Les justificacions s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 76 19.

Per renunciar als tallers de llengua oral, s’ha de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies abans de l’inici de l’activitat docent. Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 76 19.