Torna

Llengua catalana EBAP

Llistes de persones admeses

L’EBAP publicarà les llistes de persones admeses a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (catalaebap.caib.cat) i comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica facilitada a l’EBAP. També es comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’enviament de missatges SMS, sempre que es disposi d’un número de telèfon mòbil assignat a la persona sol·licitant.

 

Llistes d’espera

Els tallers poden tenir llistes d’espera per cobrir baixes o renúncies. Les llistes d’espera es publicaran a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (catalaebap.caib.cat) en el moment de la selecció i s’actualitzaran, permanentment, de manera interna.

En qualsevol cas, correspon a l’EBAP comunicar l’admissió als tallers de llengua oral.