Torna

Canvi Climàtic

Què és la petjada de carboni

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica defineix la petjada de carboni com la quantificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que són alliberades a l’atmosfera per
efecte directe o indirecte de l’activitat que du a terme una organització, o a causa de la prestació d’un servei o del proveïment d’un producte. Per a aquest càlcul, es defineixen els abasts següents:

  • Abast 1: emissions de gasos amb efecte d’hivernacle directes.
  • Abast 2: emissions indirectes associades a la generació d’electricitat adquirida i consumida per l’organització.
  • Abast 3: la resta de les emissions indirectes.