Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

desc_logo (1).png

El nostre propòsit és acompanyar els centres educatius
en el canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permetin la seva millora i transformació educativa de manera progressiva i sostenible en el temps.