Torna

Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears

 

Des de la seva creació el 1849, la Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears, ha treballat a favor del prestigi, la defensa i la difusió de l'art i la cultura artística dins l'àmbit de les Illes. En aquest sentit ha gestionat nombroses iniciatives encaminades a difondre els coneixements i les habilitats artístiques i a animar l'afecció per les Belles Arts entre els joves i la població en general.


D'altra part, de manera permanent ha ofert el seu consell i el seu assessorament en temes de música, pintura, escultura i arquitectura, com a organisme consultiu dels organismes públics, les entitats privades i els particulars interessats, d'acord amb els principis fundacionals de l'entitat. La pluralitat dels membres que la integren, la vàlua professional que els distingeix i la independència de l'Acadèmia, garanteixen l'objectivitat, l'oportunitat i la utilitat de les aportacions fetes en resposta a les consultes que se li formulen.


Amb la ferma vocació de servei a la Comunitat balear, l'Acadèmia vol fer constar la seva voluntat renovada de donar suport a la creació artística, a les ensenyances artístiques, a l'animació dels cercles de creadors i afeccionats a l'art, a les exposicions d'obres plàstiques de gran nivell, amb especial atenció a les noves tendències internacionals, als concerts de músiques cultes de tots els temps, així com al foment de la reflexió i el debat sobre l'art i la cultura.


Palma, 1 de juliol de 2008