Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions d'oví i cabrum

 

Inscripció al registre

 

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació ovina o cabruna ha de sol·licitar-ne la inscripció al Registre d'explotacions ovines i cabrunes. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única -en la qual ha d'indicar que vol inscriure l'explotació al Registre d'explotacions ovines i cabrunes- i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

 

En el cas que a l'explotació hi hagi més unitats productives i la ubicació de l'espècie per a la qual se sol·licita l'alta no coincideixi amb la ubicació principal, s'ha d'indicar aquesta circumstància a la fitxa zootècnica.

 

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta al Registre d'explotacions ovines i cabrunes ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre.

 

Documents específics

Fitxa zootècnica explotacions oví i cabrum.docFitxa zootècnica explotacions oví i cabrum.doc