Torna

Atenció a la ciutadania

Publicada la Resolució que aprova prestacions econòmiques d'urgència social

Publicada la resolució que aprova les prestacions econòmiques d'urgència social per cobrir les necessitats immediates de les famílies afectades per les inundacions.

Seran 5.500 € en casos de pèrdua total i fins a 4.000 € si les pèrdues són parcials.

Vegeu la notícia

Vegeu el twit del Govern de les Illes Balears

Podeu accedir al Butlletí Oficial de les Illes Balears