Torna

Atenció a la ciutadania

Queixes i suggeriments

Mitjançant el sistema de queixes i suggeriments els ciutadans i ciutadanes poden fer constar la disconformitat amb la prestació dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el seu funcionament, aixó com fer propostes amb l'objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públics.


  Organisme responsable   /   Normativa   /   Preguntes freqüents


Sol·licitud telemàtica

Accedeix a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:

 

>> Serveis generals CAIB (administratius, educació, altres)

>> IB-Salut (atenció extrahospitalària, centres d'atenció primària, hospitals, altres)

>> Qüestions de consum


Sol·licitud presencial

>> Podeu presentar les queixes i els suggeriments a qualsevol unitat de registre de les conselleries i altres entitats:

Oficines de registre de la CAIB (format Excel)
Oficines de registre de la CAIB (format PDF)
Oficines de la CAIB per municipis

>> Presencialment, les queixes i els suggeriments es poden fer constar:

     a) Verbalment

     b) Mitjançant un escrit en paper, sense cap formalitat especial

     c) Emplenant l'imprès normalitzat

Formulari
Formulari


Altres:

>> Atenció telefònica 012
>> Podeu presentar les queixes i els suggeriments mitjançant un escrit sense cap formalitat especial o emplenant l’imprès normalitzat adreçant-lo al número  de fax 971176817 o per correu postal a qualsevol de les oficines i dependències de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les altres entitats aplicables.

Si el que voleu és sol·licitar informació disposau d'aquestes vies