Torna

Atenció a la ciutadania

 

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Tria el sistema que et resulti més còmode per donar la teva opinió per a la millora dels serveis o plantejar una queixa: 

 

PER INTERNET

Oficina03.jpg

 

Accedeix a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:

Serveis generals CAIB (Administratius, Educació, Altres)
IB-Salut (atenció extrahospitalària, centres d'atenció primària, hospitals, altres)
Qüestions de consum

 

PRESENCIAL

foto oficina

 

Pots presentar per escrit les teves queixes i suggeriments mitjançant el formulari a les següents oficines:

 

Seus de les conselleries de la CAIB
Oficines de registre CAIB
Ajuntaments i Consells adherits
    

    

 

PER TELÈFON 

012 amb horari REDUIT.bmp 

Cridant al 012 (= 971225791)  podràs exposar els teus suggeriments i plantejar queixes

  PER FAX

Envia els teus escrits per FAX al núm.971176817

 PER CORREU

Empleo02.jpg

Envia una carta a l'adreça de la conselleria que vulguis
NORMATIVA
Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre de la consellera d'Administracions Públiques d'1 d'agost de 2014 per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Article 41 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears