Torna

Atenció a la ciutadania

Queixes i suggeriments

Mitjançant el sistema de queixes i suggeriments els ciutadans i ciutadanes poden fer constar la disconformitat amb la prestació dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el seu funcionament, aixó com fer propostes amb l'objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públics.


Organisme Responsable/Normativa/Preguntes freqüents

  1. Com puc presentar la queixa i/o suggeriment?
  2.  Quin és el termini que té l'Administració per respondre la meva queixa i/o suggeriment?
  3.  La formulació d'una queixa té la qualificació de recurs administratiu?
  4.  Contra la reposta es pot interposar un recurs administratiu?
  5.  He d'identificar-me?