Torna

Atenció a la ciutadania

Queixes i suggeriments

Mitjançant el sistema de queixes i suggeriments els ciutadans i ciutadanes poden fer constar la disconformitat amb la prestació dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el seu funcionament, aixó com fer propostes amb l'objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públics.


Organisme Responsable/Normativa/Preguntes freqüents

>> En aquest espai trobareu la informació relativa a la normativa de referència en l'àmbit de la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.