Torna

Atenció a la ciutadania

CATÀLEG DE SERVEIS

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Telèfon 012
Queixes i suggeriments
Millora del web
Oficines de registre i atenció presencial
Servei d'atenció al consumidor
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (Sitibsa)
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
Processos Electorals
Oficina de l'emprenedor i l'empresa
Reclamacions sobre serveis turístics
SERVEIS SANITARIS
Cita prèvia amb el metge/essa o infermeria
Targeta sanitària
Canvi de metge
Directori de Hospitals i Centres d'Atenció Primària
Alertes de medicaments d'ús humà 2018
Detecció Precoç del Càncer Colorectal
Detecció Precoç de Càncer de Mama
Serveis analítics d'aigües i d'aliments per a particulars
SERVEIS EDUCATIUS
Oferta educativa
Procés d'escolarització
Legalització de documents acadèmics per continuar estudis a un altre país
Servei d'homologacions i exempcions
Carnet Jove
SERVEIS SOCIALS
Serveis gratuïts de l'Institut Balear de la Dona
Casal de les dones
ESPAI DE DONES INCA
Telèfon 016-Atenció víctimes maltractament
Renda Social
Servei de Punt de Trobada Familiar
Servei d'atenció primerenca
Unitat terapèutica d'Abús Sexual Infantil
Telèfon d'ajuda a la infància
Servei d'avaluació i tractament per a joves
Servei de cita prèvia per a la dependència
Servei de promoció de l'autonomia personal i suport a la vida independent per a personers amb discapacitat físcia i físicopsíquica greu (SEPAP)
Orientació i valoració sociolaboral per a les persones amb discapacitat
SERVEIS A L'OCUPACIÓ
Inscripció demanda d'ocupació
Cursos SOIB
Cercador d'ofertes de feina
SERVEIS AL CONTRIBUENT
Gestions i pagament per via telemàtica
Descàrrega d'impresos i formularis
Valoració de béns
Cita prèvia d'oficines de recaptació
SERVEIS MEDI AMBIENT
Espais Naturals protegits
Finques públiques
Refugis
Àrees recreatives
Zones d'acampada
Agenda d'activitats
Oferta educativa
Audioguies
Publicacions
Autoritzacions