Torna

Guia d'Associacions de Salut

Metges del Món (Seu Autonòmica de les Illes Balears)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1979. A Espanya , Metges del Món va començar a treballar el 1988 com a una delegació de Médecins du Monde. Al 1990 es va constituir oficialment Metges del Món-Espanya, amb programes i pressuposts propis. Metges del Món començà a treballar a Mallorca a l’any 1994.

Objectius de l’associació:

 • Ajudar, en l’àmbit de la salut, les poblacions més vulnerables en situacions de crisis humanitàries provocades per guerres o catàstrofes naturals i en situacions de pobresa en aquelles zones de més baix desenvolupament humà del planeta.
 • Atendre les persones desprotegides del nostre entorn social.
 • Denúncia, mitjançant accions testimonials, dels atemptats contra els drets humans, tant de dones com d’homes, especialment enfocant-los més concretament a les traves existents a l’accés a l’assistència sanitària.
 • Redefinir el dret a la salut com a dret humà fonamental, elevar a valor ètic la propia salut, i comprendre que conceptes com equitat, utilitat i igualtat són principis elementals per arribar-hi.
 • Donar una resposta global de la salut pública en un món globalitzat, atès que els problemes són cada vegada més homogenis en un món sense fronteres.

Activitats i serveis:

 • Accions generals: campanyes destinades a fons d’emergència o finançament de projectes concrets, programes Tercer Món, programes Quart Món, sensibilització, gènere i drets humans.
 • Intervencions Quart Món: atenció sanitària, atenció social, reducció de danys, promoció de la salut, defensa dels drets humans, sensibilització social i denúncia. Evitar la transmissió del virus de la Sida i altres malalties en aquests col·lectius.
 • Col·lectius que atenem de Quart Món:
       - Persones consumidores de drogues.
       - Persones que exerceixen la prostitució.
       - Persones immigrants en situació irregular i insuficiència de recursos econòmics.
       - Persones transexuals.
       - En general persones en situació de vulnerabilitat social. 
Direcció postal
C/ Ricard Ankerman, 1 baixos
07006 Palma
Telèfon
971 20 47 71
971 75 13 42
Fax
971 20 21 61
Correu electrònic
illesbalears@medicosdelmundo.org 
Web
www.medicosdelmundo.org
Horari d'atenció
De dilluns a dimecres de les 9 h. a les 14 h.
i de les 16 h. a les 20 h.
Dijous de les 9 h. a les 14 h.
i de les 16 h. a les 19 h.
Divendres de les 9 h. a le 14 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 153 socis a les Illes Balears