Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Diabètics de les Illes Balears (ADIBA)

 

Història de l’associació:

 • L'associació va ser constituïda a l’any 1980.

Objectius de l’associació:

 

Els objectius i actuacions desenvolupades principalment per ADIBA son:

 • Reivindicar una major qualitat en l’atenció del malalt amb diabetis tant a nivell mèdic com social per tal d’aconseguir la plena integració del col•lectiu.
 • Oferir informació i assessorament continuat als  malalts i les seves famílies (hàbits, alimentació, informació sanitària, gestions, trasllat de expedients, etc.)
 • Gestionar programes d’atenció i suport psicològic i nutricional als pacients  i familiars.
 • Proveir a les persones amb  diabetis, materials cedits pels  Laboratoris i intentar que la Seguretat Social pugui atendre la demanda d’aquests materials.
 • Potenciar la sensibilització social i divulgació sobre la malaltia, promovent un estat d’ opinió favorable cap al pacient.
 • Col•laborar amb totes aquelles entitats tant públiques com privades que contribueixin a millorar la qualitat de vida del malalt, especialment pel que fa al tractament així com en la prevenció de les complicacions.
 • Intentar que las persones amb diabetis s’associïn.
 • Assessorament i tractament podològic a persones amb diabetis.
 • Fomentar la qualitat de l’ assistència pública.
 • Promoure el coneixement  i estudi de la malaltia i de les seves conseqüències.
 • Assegurar els recursos necessaris per poder desenvolupar les activitats pròpies de l’ Associació

Activitats i serveis:

 • Servei de tractament podològic.
 • Servei de suport psicològic.
 • Servei d'assessorament nutricional.
 • Servei d'informació i assessorament.
 • Servei d'atenció social.
 • Distribució de material diabetològic.
 • Campaments d'estiu per a nins i joves amb diabetis.
 • xarles, conferències i jornades.
 • Tallers de cuina, concurs de reposteria, etc.
 • Activitats lúdiques.
 • Sensibilització (Día Mundial de la Diabetes, aparicions a medis de comunicació).
 • Millorar l'atenció del nin amb diabetes a l'àmbit escolar. 
Direcció postal
C/ Ter, 27, 1º
07009 Polígon Son Fuster. Palma de Mallorca
Teléfon
971 72 32 43
Mòbil
669 48 11 10
Fax
971 47 48 10
Correu electrònic
adiba@adiba.es
Web
www.adiba.es
Horari d'atenció
Matins de dilluns a divendres de les 9,30 h. a les 14,00 h.
Tardes dilluns, dimarts i dijous de les 16,30 h. a les 19,30 h.
Socis
L'associació compta actualment amb 950 socis