Torna

Guia d'Associacions de Salut

Malalties Renals de Menorca (Alcer Menorca)

 

Història de l’associació:

  • L'associació va ser constituïda a l’any 1994.

Objectius de l’associació:

  • Informar, assessorar i donar suport al malalt renal i als seus familiars.
  • Fomentar la qualitat de l’assistència pública.
  • Sensibilitzar la resta de la població de la problemàtica que afecta el malalt renal i el seu entorn.
  • Orientar les persones afectades perquè rebin el tractament adequat.

Activitats i serveis:

  • Organització de xerrades i conferències.
  • Treballar amb entitats socials i sanitàries per aconseguir millores en l’assistència a Menorca de les persones afectades.
Direcció postal
C/ Picasso, 38
07002 Maó 
Telèfon
971 38 62 98
Informació no disponible
Correu electrònic
hola@alcermenorca.com
Informació no disponible
Horari d'atenció
De les 9 h. a les 13 h.
i de les 14 h. a les 18 h.

Presidenta
Coloma Marqués Taltavull

Socis
L'associació compta actualment amb 60 socis.