Torna

Guia d'Associacions de Salut

Associació de Pàrkinson de Menorca (APARKINSONME)


Història de l'associació

 • L'associació va ser constituïda l'any 2008

Objectius de l'associació

 • Aconseguir ajudes, de tots els àmbits possibles per a millorar la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars, així com garantir els seus drets, mitjançant l’acció unitària, la representació, la coordinació i el recolzament de les associacions de familiars i afectats de malaltia per Pàrkinson. 
 • Promoure i vetllar pels drets civils i socials de les persones amb la malaltia de Pàrkinson i dels seus familiars.
 • Informar, defensar i aconsellar a uns i altres.
 • Representar els interessos col•lectius de les persones amb la malaltia de Pàrkinson i dels seus familiars, davant les administracions públiques, les institucions, les entitats, les empreses o les persones, que corresponguin.
 • Potenciar les associacions de familiars i d’afectats i recolzar les seves activitats. 
 • Assessorar els seus projectes i coordinar les seves actuacions. Impulsar els mitjans de comunicació, publicitat i difusió que siguin convenients per donar a conèixer les problemàtiques de la malaltia i procurar la formació i els estudis adients per la seva millor actuació.
 • Promoure polítiques sanitàries, socials i econòmiques que permetin la millora de la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars; i fomentar la seva participació activa en les institucions que regulen i gestionen aquestes polítiques. 
 • Contribuir a la millora de l’assistència sanitària, de l’atenció i informació de les persones afectades, i de la rehabilitació i reinserció social i laboral de les persones amb la malaltia de Pàrkinson, així com dels serveis d’orientació, ajuda i respir dels seus familiars.
 • Promoure la creació de tota mena de serveis sanitaris, socials, socio terapèutics i de treball, residencials i de qualsevol altra classe, per als malalts i els seus familiars, així com participar, quan s’estimi convenient, en altres entitats sense ànim de lucre que puguin realitzar i gestionar els esmentats serveis.

Activitats i serveis:

 • Cobrament de quotes periòdiques, extraordinàries o derrames que aportin els socis
 • Els béns propis, mobles i immobles
 • Les subvencions i ajuts de les administracions públiques i d’altres institucions i entitats
 • Les donacions, i aportacions voluntàries, els llegats i herències que es facin a favor de l’associació
 • Els rendiments del patrimoni i dels serveis de l’entitat
 • Qualsevol altra aportació destinada al compliment dels fins de l’associació
 • Informació i sensibilització comunitària en la malaltia de Pàrkinson
 • Suport psicològic al malalt i familiars
 • Realització de diferents accions en benefici dels malalts de Pàrkinson, com per exemple fer tallers de motricitat fina, tallers de memòria, tallers sobre consells de la vida diària
 • Realització de sessions de fisioteràpia, atenció psicològica i logopèdia
 • Teràpies individuals i familiars
 • Projecció de vídeos. Activitats lúdiques
 • Representar davant les administracions els interessos dels malalts
 • Tot amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars.
Direcció postal
Camí de Trepucó, s/n (Centre Polivalent Carlos Mir) 07703 - Maó
Av. Palma de Mallorca, 1-3,  07760 - Ciutadella
Telèfon
Maó: 971 36 36 77
Ciutadella: 971 48 14 47

Fax
Maó: 971 35 36 80
Ciutadella: 971 48 42 79

Correu electrònic
aparkinson.me@gmail.com
Web
www.fundaciodiscap.org  -  Facebook
Horari d'atenció
De les 7 h. a les 15 h

President
Bruno Calafat Calafat

Socis
L'associació compta actualment amb 34 socis