Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

DIJOUS, CONFERÈNCIA DE L’AMEIB A LLUBÍ.


El proper dijous dia 27 l’equip de l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears), integrat per Antoni Aulí, Joan Cánovas i Jaume Soler, oferirà una conferència a Llubí dins el cicle dedicat a la història del municipi amb el títol “Les escoles de Sa Serra i Tirasset. El mestre Antoni Frontera Perelló”. Sa Serra i Tirasset foren dues escoles rurals a les quals acudien nins i nines que vivien i treballaven al camp; mentre que el mestre Antoni Frontera fou un referent a Llubí. Represaliat en el decurs de la guerra civil, posteriorment, fou mestre i director durant molts d’anys de l’escola pública del poble.

La xerrada tendrà lloc, a partir de les 19 hores, a la Biblioteca Municipal i és continuació de la realitzada l’any passat sobre “La depuració del magisteri. Els Mestres de Llubí”.