Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

BIBLIOTECA

A la biblioteca hi trobem llibres de professorat (guies, solucionaris, quaderns de preparació de classes, llibres de professor), llibres d'alumnat (cultura general i enciclopèdies, llibres de text per nivells, assignatures o cursos, quaderns d'exercicis, biblioteca d'aula), etc.

S'han considerat com a part del fons de la biblioteca els manuscrits que, encara que sense voluntat de publicació, consten explícitament d'autoria, lloc de redacció i any. Tal és el cas dels mecanoscrits, informes i memòries de llicenciatura.

L'àrea de la biblioteca va nèixer amb la voluntat d'especialitzar-se en història de l'educació de les Illes Balears. En aquest sentit, la biblioteca acompleix tres objectius bàsics:

  • Consulta i documentació al servei del personal de l'Arxiu i Museu.
  • Recerca i consulta per a investigadors.
  • Fons d'investigació, en recollir obres de temàtica educativa.

biblioteca.jpg