Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

Arxiu

A l'Arxiu de l'AMEIB hi podem trobar documents manuscrits, mecanoscrits o provinents de suport informàtic derivats del funcionament administratiu i educatiu de les institucions, centres, professors, alumnat i particulars.

Cal destacar els documents provinents de les seccions administratives, de les antigues direccions provincials del MEC, i UPE, SITE i material didàctic aportat pels centres i les col·leccions factícies.

L'arxiu recull obres de diferents fonts:

  • Secció Administrativa (Personal, Escoles Privades i Guerra Civil, Junta provincial d'Instrucció Pública, construccions escolars i secretaria particualr).
  • Antigues direccions provincials del MEC
  • Inspecció educativa (SITE).
  • Unitat de Programes Educatius (UPE)
  • Diferents centres educatius de les Illes Balears (CP els Molins - Búger).
  • Material didàctic
  • Col·leccions factícies.