Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

 

Procediments i formularis

Tramitació

En aquest apartat hi trobaràs tots aquells procediments i formularis per a la realització de tràmits davant l'Administració Hidràulica.

Procediments

Comunicacions prèvies

Declaracions responsables

Taxes