Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Participació pública

L'esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears va evolucionant al llarg del procés en funció del tancament dels darrers estudis en curs (anàlisi cost-eficàcia, estimació de la superfície de regadiu mitjançant teledetecció espacial, …) i del pla de participació.

Memòria de l'Esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears (versió 2 - en castellà) (Pitja aquí per veure el annexos)

Memòria de l'Esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears (versió 1)

Programa d'actuació i infraestructures del Pla Hidrològic de les Illes Balears (versió 2)

Programa d'actuació i infraestructures del Pla Hidrològic de les Illes Balears (versió 1)

Normativa del Pla Hidrològic de les Illes Balears (els annexes mencionats a l'índex del document es troben a la memòria)

Proposta de normativa del Pla Hidrològic de les Illes Balears (els annexes mencionats a l'índex del document es troben a la memòria)

Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)

 

S'han obert diversos tràmits d'informació i consulta pública:

Del 20 de març de 2010 al 4 de Maig de 2010 (ampliat fins al 2 de juny per la consulta a les parts interessades): Informació pública en el tràmit d’aprovació de l’Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Hidrològic de llles Balears (BOIB núm. 46, de 20 de març de 2010)

Del 30 de setembre de 2008 al 15 setembre de 2009: Informació pública sobre l'Esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 09 d'octubre de 2008)

 

La ciutadania i els agents socials podien realitzar les seves observacions i al·legacions als darrers documents disponibles mitjançant els següents canals de consulta i participació activa:

  • Enviament d'aportacions i observacions sobre el procés a través del formulari de consulta online,
  • Enviament d'al·legacions a l'Esborrany del Pla Hidrològic via correu postal mitjançant el Model d'al·legacions a la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient (Gremi Corredors, número 10. CP 07009 Palma),
  • Enviament d'al·legacions a l'Esborrany del Pla Hidrològic via correu electrònic mitjançant el Model d'al·legacions,
  • Assistència als tallers presencials (Ja realitzats).