Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació Pública de l'expedient 726/2017 relativa a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllada al polígon 9, parcel.la 96 del terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policía

Expedient: 726/2017

BOIB: Núm. 48  PDF
13 d'abril de 2019
Fascicle 76 - Sec. V. - Pàg. 15123

Data fi termini al•legacions: 16 de maig de 2019

Documentació:

 

PDF Memòria

PDF Plànols