Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació Pública de l'expedient 671/2018 relativa a a la construcció d'un pas inferior i superior de vianants sobre el Torrent de Sa Cova Negra, al terme municipal de Marratxí, a domini públic hidràulic, a zona de servitud i zona de policía


Expedient: 671/2018

BOIB: Núm. 46  PDF
9 d'abril de 2019
Fascicle 72 - Sec. V. - Pàg. 14288

Data fi termini al•legacions: 13 de maig de 2019

Documentació:  PDF