Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

pinbal

Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears

La Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) és una solució tecnològica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears que fa possible la interoperabilitat entre les administracions balears i la resta de l'Estat. PINBAL permet realitzar consultes (ja sigui a través d'una aplicació web o mitjançant serveis web) al serveis disponibles a través de la Plataforma d'Intermediació de l'Estat i als serveis propis definits en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

Passes a seguir dins de la CAIB

  1. Identificar en el procediment quina informació necessària pel procediment pot ser obtinguda des d'aquesta plataforma. Podeu consultar aquí quins són els serveis disponibles.(Servei promotor)
  2. La normativa que regula el procediment ha de justificar aquest accés en el seu articulat. En cas contrari, l'accés serà denegat.(Servei promotor)
  3. Adaptar els models de sol·licituds per a que els interessats puguin indicar de forma expressa la seva oposició a la consulta d'aquestes dades, moment en el qual ells hauran d'aportar aquesta informació. Vegeu un exemple.(Servei promotor)
  4. Donar d'alta el procediment a ROLSAC per obtenir el codi SIA. Per fer-ho, consulteu com crear un procediment(Servei promotor). També consultar aquí la possibilitat d'obtenir el codi SIA abans de publicar el procediment a la Seu mitjançant ROLSAC.
  5. Tramitar telemàticament la sol·licitud d'accés. Aquestes sol·licituds són senzilles d'omplir si s'han seguit les passes anteriors. (Servei promotor)
  6. En aquest punt, aquestes sol·licituds són centralitzades per la Fundació Bit, qui és qui genera, amb la signatura del Director General de Desenvolupmanet Tecnològic, tantes sol·lictuds com origens de dades a consultar. (Fbit + DGDT)
  7. En el cas que la recuperació de les dades sigui mitjançant una aplicació i no siguin Web Services, cal tramitar l'accés dels usuaris finals de PINBAL d'acord amb aquest model(Servei promotor)
  8. Una vegada les entitats origen de les dades a consultar hagin autoritzat l'accés i els usuaris estiguin configurats a l'aplicació web PINBAL (aproximadament en 1 o 2 dies des de les sol·licituds)
  9. Els usuaris ja poden accedir a l'aplicació PINBAL per obtenir les dades.
  10. En manual de l'aplicació pels usuaris s'indica com obtenir les dades.

Procediment Alta PINBAL