Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, suposa la generalització de la tramitació electrònica per part dels empleats públics, segons el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 14 de l'esmentada llei.

El certificat d'empleat públic s'expedeix a funcionaris, personal laboral, estatutari i personal autoritzat al servei de l'Administració Pública, en l'exercici de les seves funcions per a aquesta administració pública.

Teniu tota la informació de com obtenir o renovar el certificat electrònic d'empleat públic del GOIB aquí