Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

L'Oficia d'Administració Electrònica està suportada per diferents pilars:

3 pilars de l'Oficina d'Administració Electrònica

DG COORDINACIÓ NOM EXT. MAIL
Departament d'Administració Electrònica Josep Torres Pons 63044 / 91644 Josep Torres Pons/dgcg/caib@CAIB
Servei Jurídic d'Administració Electrònica Ana Maria Fons Recuenco 69819 amfons/dgcg/caib@CAIB 
Servei d'Arxiu Electrònic Mateu Ramon Lidón 63045 Mateu Ramon Lidon/dgcg/caib@CAIB
Servei d'Immersió Digital Jesús Jiménez Herranz 63313 jjimenez/dgcg/caib@CAIB

DG TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN NOM EXT. MAIL
Departament de Coordinació Maria Jesus Romero Amengual

62694 / 91533

Maria Jesus Romero Amengual/dgtranspa/caib@CAIB
Servei d'Atenció i informació a la Ciutadania Antonia Andrea Galmés Estévez 62692 Antonia Andrea Galmés Estévez/dgtranspa/caib@CAIB
Servei de simplificació i modernització admisnitrativa Sonia Fernández de Alba 67699 Sonia Fernández de Alba/dgtranspa/caib@CAIB 

DG DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC NOM EXT. MAIL
Servei de Sistemes d'informació Bernat Albertí Garau 77809 Bernat Alberti Garau/dgtic/caib@CAIB

FUNDACIÓ BIT NOM EXT. MAIL
Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) Felip Salas Suau 84974 fsalas@fundaciobit.org