Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

NOTIFICA és un servei de gestió de notificacions que proporciona una plataforma per gestionar automàticament totes les notificacions i comunicacions que es generen als organismes emissors, de manera que arribin al seu destí de la manera més eficient i econòmica possible.Permet que el lliurament d'aquestes notificacions/comunicacions pugui realitzar-se per diverses vies, en funció de les condicions establertes pel destinatari per la seva relació amb l'Administració: mitjançant compareixença electrònica a la carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General, en suport paper i/o compareixença en l'adreça electrònica habilitada (DEH).

La formació per als usuaris d'aquesta aplicació s'imparteix a l'EBAP (aula 14) per part de l'Oficina d'Administració Electrònica (a càrrec de Sara Aizcorbe Mason- Cap de Secció Informàtica- ext. 63019). Les persones que sol·licitin fer aquesta formació rebran un correu on s'indicarà exactament el dia i la hora.

Per a poder asistir a la formació, i amb caràcter previ, cada alumne/usuari necessitarà:

- Estar en posesió d'un certificat digital d'empleat públic (més informació de com obternir-ho aquí)

En el cas de personal que faci feina dins de la CAIB, el certificat que s’ha de portar al curs és el Certificat digital d’empleat públic, que està a la targeta criptogràfica del Govern de les Illes Balears. Aquest certificat digital es pot demanar a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic mitjançant el següent procediment:

https://intranet.caib.es/sites/administracioelectronica/ca/obtenir_el_certificat_dempleat_pablic_del_goib/

En el cas de personal extern a la CAIB, es recomana portar un certificat digital de persona física emès per la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Aquest certificat s’ha de portar dins un pen-drive USB.

El certificat digital de persona física és pot obtenir mitjançant la pagina web de CERES:

https://www.cert.fnmt.es/

- Donar-se d'alta a l'aplicació NOTIFICA (a través del representant de la seva Conselleria al Grup Tècnic d'Immersió Digital - aquí pots consultar quin son aquests representants)

- Que a la seva Direcció General/Secretaria General hi hagi, al manco, un procediment donat d'alta a SIA ("sistema de información administrativa"), amb el seu codi SIA corresponent, per tal de poder efectuar notificacions.

Link per accedir a l'aplicació en proves de NOTIFICA

Link per accedir a la Carpeta Ciutadana en proves

manual del curs Notifica.pdfmanual del curs Notifica.pdf

Notifica-Manual-Usuario CTT.pdfNotifica-Manual-Usuario CTT.pdf

Pautes per triar la llengua en la utilització de Notific@