Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Tornar al llistat de notícies

17/05/2019

Nova versió de Notific@

S'ha desplegat una nova versió de Notific@ que incorpora les següents novetats:

*Noves funcionalitats:

-Anul·lació de missatges: Possibilitat d'anul·lar enviaments des de l'aplicació web. Aquesta opció estarà disponible per als usuaris de l'aplicació web que tinguin el perfil "Usuari Administrador d'Aplicacions de Notifica"

-Marcar els enviaments com postal extern: Aquells enviaments que es lliuren per via postal de forma externa a Notifica poden marcar-se tant en l'aplicació web com en els serveis web per posteriorment poder actualitzar-los en cas que siguin compareguts en format paper. En l'aplicació web cal marcar l'opció d'enviament de postal extern dins de la configuració de sortida postal, aquest mode d'enviament postal extern és INCOMPATIBLE amb l'enviament postal a través de Notifica, només podrà estar actiu un d'ells.

-S'ha introduït el concepte i la data d'alta de l'enviament a les safates de l'aplicació web, tant dels enviaments de la unitat activa com dels enviaments històrics de les unitats extintes.

-Aplicació web:

Formulari d'alta enviament:

   Noves validacions com el format dels correus electrònics

   Reorganització de camps: canviades les posicions de la caducitat i del retard que passen a formar part de la remesa

   Permetre incloure com a document de la notificació l'enllaç a un repositori on està disponible el document per al titular  o  destinataris

   Permetre incloure codi DIR3 i DIRe associat a les dades del titular o destinatari

Mòdul d'informes: s'ha enllaçat amb les dades de OBSAE per a la unitat DIR3 activa

Missatge d'avís del correu electrònic: incorporada la informació de l'organisme DIR3 arrel

*Correcció d'incidències:

-Formulari d'alta enviament:

   No perdre el document quan dóna un error a l'introduir les dades de les trameses

   Nombre de destinataris màxim per enviament: 16

-Càrrega massiva d'enviaments:

   L'enllaç del CSV d'exemple d'enviaments massius

   Processament de CSV separats per comes (,), ara es tornarà missatge d'error controlat ja que el format vàlid és un CSV separat per punt i coma (;)

   Quan és persona jurídica no es valida la introducció d'un cognom

 

*Portal de Incidències del Notifica: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/Notifica

Adjuntam aquí el nou manual de l'aplicació

Per a més informació podeu descarregar el següent document