Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Tornar al llistat de notícies

10/07/2019

Nou apartat a la secció "com puc..." del nostre espai web

com puc comprovar apoderaments

Hem habilitat aquest nou apartat dins la secció "com puc.." per a poder consultar, per una banda, quin és el personal al servei de la CAIB que ha de tenir accés al Registre Electrònic d’Apoderaments  (REA), i per altre, per a que en el cas que les persones interessades en els procediments administratius que tramiti personal al servei de la CAIB actuïn per mitjà d’un representant i acreditin la representació a través de la seva inscripció al Registre electrònic d’apoderaments, aquest personal gestor/tramitador dels expedients tingueu una referència d'on us heu d’adreçar per  poder consultar aquests apoderaments (concretament al Servei Jurídic del Departament d’Administració Electrònica (telèfon 971 177140, ext. 69819, i adreça electrònica aelectronica@caib.es).

Podeu accedir directament a aquesta secció des d'aquí