Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Tornar al llistat de notícies

15/07/2019

Indicadors del grau d'implantació de l'Administració Electrònica

actualitzat a juliol 2019

Periòdicament publicam una sèrie de gràfics que mostran el grau d'implantació de l'Administració Electrònica dins l'àmbit de la CAIB i la seva evolució temporal, per tal de mostrar, des de diferents punts de vista, com va evolucionant la transició de l'Administració "física" o tradicional a la nova Administració digital o electrònica. Aquest gràfics ens mostraran l'evolució temporal d'una sèrie d'indicadors que em considerat que ens poden orientar a visualitzar aquesta transició, com son, per exemple, el nombre de procediments administratius donats d'alta a la seu electrònica de l'Administració Autonòmica, quins d'aquests procediments es poden tramitar electrònicament, quants certificats electrònics d'empleat públic actius hi ha al GOIB o quants documents es signen amb aplicacions de signatura electrònica, el número de serveis d'interoperabilitat que hi ha disponibles a la plataforma o cuants procediments han emprat aquesta plataforma d'interoperablitat per obtenir dades o documents sense haver-ho de demanar als interessats, o quin percentatge de documents es registren digitalment respecte del total de documents que entren o surten a/de l'Administració...

Per a més informació podeu descarregar el següent document