Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Manual d'instal·lació i configuració de DigitalIB

L'aplicació DigitalIB, tot i ser una aplicació web, per les seves característiques requereix d'unes certes configuracions addicionals, que en alguns casos haurà de dur a terme el personal informàtic de la teva conselleria. Aquest document descriu breument les passes a seguir per tal de poder emprar l'aplicació.

Sol·licitud d'alta al Registre de Funcionaris Habilitats (RFH)

La primera passa per tal de poder emprar DigitalIB és demanar l'alta al Registre de Funcionaris Habilitats (RFH) pels funcionaris que l'hauran d'emprar, especificant que es sol·licita permís per a realitzar còpies autèntiques. Això implica seguir les instruccions de Com puc->Fer una còpia autèntica, que consisteixen bàsicament en emplenar el següent formulari, i enviar-lo, signat pel Secretari General (o qui tengui firma delegada) al departament d'Administració Electrònica. Allà tramitaran la sol·licitud, assignaran els rols necessaris als usuaris que corresponguin i faran que es distribueixi automàticament el programari necessari per tal de poder fer la connexió entre el navegador web i l'escàner.

Instal·lació de controladors addicionals

A més del programari que s'instal·la automàticament quan es demana la inscripció al RFH, és necessari instal·lar controladors addicionals a la màquina des d'on s'emprarà DigitalIB, per tal de poder emprar l'escàner. Aquests controladors depenen de cada escàner en concret, de manera que no es poden distribuir automàticament per part de la DGMAD.

Aquesta tasca l'ha de dur a terme el personal informàtic de la teva conselleria, i s'han de considerar dues casuístiques:

  1. L'escàner es troba connectat directament a l'ordinador de l'usuari mitjançant USB o semblant. En aquest cas no s'ha de fer res especial. Si l'escàner funciona per altres aplicacions, també funcionarà directament amb DigitalIB. Si és un escàner nou, s'hauran d'instal·lar els controladors que corresponguin a la marca i model.
  2. Es vol emprar un escàner de xarxa, no connectat directament a l'ordinador (generalment una fotocopiadora o impressora multifunció). En aquest cas no basta amb el controlador que permet imprimir, s'ha d'instal·lar un controlador addicional que permeti veure l'escàner de xarxa com un dispositiu TWAIN.

Com a exemple d'aquest darrer cas, per a les impressores multifunció de marca Canon el programari a instal·lar és diu Canon ScanGear i es pot descarregar d'aquí. Una vegada instal·lat, s'han de seguir les següents passes:

  1. Obrir l'aplicació Scangear Tool
  2. Triar com a Método de detección de direcciones l'opció Nombre de host o dirección IP.
  3. Pitjar damunt Dirección, i introduir IMPRESSORA.caib.es, a on IMPRESSORA és el nom de xarxa de la impressora multifunció que vols emprar (p. e. ipreoae7).

En qualsevol cas, cada fabricant/model tendrà el seus controladors i el procediment, tot i que probablement serà semblant, és específic per a cada cas.

Resolució de problemes

A continuació es mostren alguns problemes típics que apareixen si la instal·lació de DigitalIB no s'ha fet correctament, i com solucionar-los.

No té permís per accedir a la pàgina

Aquest error indica que el vostre usuari no té el rol necessari per accedir a l'aplicació. Comprovau que heu sol·licitat l'alta al Registre de Funcionaris Habilitats, que heu indicat que voleu poder realitzar còpies autèntiques, i que el departament d'Administració Electrònica vos ha notificat que l'alta és realment efectiva.

No em funciona la impressora multifunció amb DigitalIB, tot i que em funciona per imprimir

Encara que una fotocopiadora multifunció funcioni correctament per imprimir, això no vol dir que estigui ben configurada com a escàner. Són tasques diferents, i cada una requereix uns controladors i programari específics. Per això és important llegir cuidadosament l'apartat Instal·lació de controladors addicionals, i assegurar-se de què els controladors TWAIN estan ben instal·lats.

Com a regla general, si un escàner de xarxa funciona des de qualsevol programa de dibuix o semblant, hauria de funcionar també amb DigitalIB. Podeu fer la prova des del LibreOffice (Inserir->Multimèdia->Escàner). Si des d'allà no es pot accedir a l'escàner, és que els controladors no estan ben instal·lats.

Puc escanejar amb la meva fotocopiadora a una carpeta o per email, però no em funciona amb DigitalIB

Algunes fotocopiadores de xarxa tenen l'opció d'escanejar i enviar el resultat per email, o posar el fitxer resultat a una carpeta compartida. Això és una funcionalitat diferent d'escanejar directament des de l'ordinador (que és el que necessita DigitalIB per funcionari).

Per tant, s'aplica el mateix que al punt anterior: si l'escàner no funciona des d'un programa de dibuix, o des de LibreOffice, no està ben configurat i no funcionarà a DigitalIB. Fa falta instal·lar els controladors TWAIN corresponents, com s'explica a Instal·lació de controladors addicionals.

Error Please complete one-time setup

Si entram correctament a DigitalIB, però quan intentam escanejar ens apareix un diàleg com aquest:

El problema és que no s'ha instal·lat correctament el plugin del navegador per accedir a l'escàner. Aquest component s'hauria de distribuir i instal·lar automàticament des de la DGMAD, una vegada el departament d'Administració Electrònica ha tramitat la nostra alta al RFH. Una primera solució és reiniciar la màquina per tal de veure si s'instal·la (generalment el software es distribueix en l'inici de sessió), i si així no es soluciona s'ha de contactar amb el 77070 per comprovar que s'ha distribuit correctament el paquet (codi del paquet 062580).

No es pot escanejar un document amb molts fulls des de l'alimentador, he d'anar un per un

Quan l'escàner és una fotocopiadora o semblant, amb diferents alimentadors, DigitalIB només escaneja des del principal, que típicament és la safata principal de la fotocopiadora. Si se li posen fulls a l'alimentador automàtic, no els reconeix.

És un problema conegut que s'està mirant d'arreglar, fins que no estigui arreglat s'ha d'escanejar full per full.

ACTUALITZACIÓ 06/08/2019: Ja s'ha solucionat aquest problema, ara a DigitalIB hi ha un desplegable addicional que permet, quan l'escàner té més d'una font d'entrada de documents, des d'on s'escaneja. Per la fotocopiadora típica, "Principal" és la safata de vidre, i "Alimentador" és l'alimentador automàtic que permet escanejar múltiples fulls a la vegada.