Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

PUJA'T AL TREN!

El Govern de les Illes Balears, en el seu objectiu final, ha de millorar la prestació dels serveis als ciutadans, les empreses i les entitats i ha d’augmentar la productivitat d’aquests serveis i la participació ciutadana mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de les seves competències.

Un dels pilars per dur a terme aquesta millora és, sense dubte, la implantació real d’una administració electrònica en tot el sentit ampli i que permeti o faciliti una governança basada en dades i una transparència vertadera en temps real.

Els avantatges que ofereix una plena implantació de l’administració electrònica són importants, tant per als ciutadans com per a la mateixa administració:

Als ciutadans:

 • –      Accés als serveis públics les 24 hores, tots els dies de la setmana.
 • –      Simplificació dels tràmits amb l’Administració.
 • –      Rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei que se sol·licita.
 • –      Estalvi del desplaçament físic a l’Administració.
 • –      Aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, accés a les noves tecnologies, etc.

A l’Administració:

 • –      Millora del servei i, per tant, de la imatge de l’Administració.
 • –      Millora de l’eficiència interna.
 • –      Integració dels diferents canals de prestació.
 • –      Foment de l’ús generalitzat de les noves tecnologies.
 • –      Generació de fortes economies d’escala (costos de transacció més baixos).
 • –      Impuls profund de la transformació de l’Administració.

L’Administració Electrònica implica un disseny nou de l’administració que abarca un gran ventall d’aspectes a tenir en compte, de gran abast i que tenen com a centre, tots ells, les persones que conformem l'Administració. L'Administració serà tan electrònica com desitgin les persones que la conformen

mbits d'actuació de l’Administració Electrònica

Àmbits d'implantació de l'Administració electrònica

A la CAIB, el tren ja s'ha posat en marxa en tots aquests àmbits i en aquesta web intentarem donar-te les guies, pautes, ajudes i tot allò que puguis necessitar per avançar en aquest camí que hem de recórrer plegats. T'animem a que pugis al tren amb nosaltres!

Tingues en compte que el tren de l'administració electrònica no s'ha retrassat dos anys fins el 2020, si no que està en marxa des de fa temps, tothom s'hi ha de pujar tard o d'hora i, d'aquí a dos anys, ha de ser el nostre vehicle habitual.