Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Aquí pots trobar el representant de la teva conselleria que ha estat designat com a membre del Grup Tècnic d'Immersió Digital Regulat pel Decret  70/2016 de 2 de desembre de 2016:

Membres del Grup Tècnic d'Immersió Digital

ORGANISME MEMBRE EXT MAIL CÀRREC
Conselleria de Presidència Miguel Ángel Andreu Servera 69786 / 91876 mandreu@sgcpres.caib.es Vocal
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme Margalida Vaquer Manresa 88511 /92274 mvaquer@sgtturis.caib.es Vocal
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme Maria Luisa Caballero Solivellas 66954

mcaballero@interven.caib.es

suplent
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques Catalina Ferrer i Bover 66896 cferrer@sghis.caib.es Vocal
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques Eva Biarnés Cortés 66897 ebiarnes@sghis.caib.es suplent
Conselleria d'Educació i Universistats Javier Aramburu-Zabala Higuera 62069 jaramburu@sgtedu.caib.es Vocal
Laura Palou Cuencas 62162 lpalou@sgtedu.caib.es suplent

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Carlos Villar Deyá 69358 / 92653 cvillar@sgsersoc.caib.es Vocal

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Josep Pujol Ferrà 77022

jpujol@sgsersoc.caib.es

suplent
Conselleria de Salut Mercedes Corredor Ibáñez 77260 mcorredor@sgtsic.caib.es Vocal
Conselleria de Salut Antoni Aguiló Ramón 66703 aaguilo@sgtsic.caib.es suplent
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria Víctor Herrera Zamora 62847 vherrera@sgtci.caib.es Vocal
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Joan Miquel Bergas Font 76618 / 91429 jmbergas@sgmap.caib.es Vocal
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat Rafael Serra Serra 66621 rserra@sgtem.caib.es Vocal
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat Antonia Torres Costa 66627 atorres@sgtem.caib.es suplent

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Margalida Alberti Garau 62198 malberti@sgptc.caib.es

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Juan Martorell Ramón 77326 jmartorell@sgptc.caib.es vocal
Conselleria de Cultura, Participació i Esports Neus Vizcaíno Mayol 78928 nvizcaino@sgptc.caib.es suplent
Conselleria de Cultura, Participació i Esports Alba Amengual Bover 67694 aamengual@sgptc.caib.es suplent
Arxiu General de la CAIB Joana Blanch Ferrer 77178 jblanch@dgcultur.caib.es Vocal
Advocacia de la CAIB Mercedes Quert Rigo 67912 mquert@ajuridic.caib.es Vocal
Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) Sebastià Matas Riera 971175587 ext. 3104 sebastia.matas@ibsalut.es Vocal
Jose Antonio Oliveros Pacheco joseantonio.oliveros@ibsalut.es Vocal
OTAE / Fundació BIT Felip Salas Suau 84974 fsalas@fundaciobit.org Vocal
DG de Desenvolupament Tecnològic Bernat Albertí Garau 77809 balberti@dgtic.caib.es Vocal
DG de Desenvolupament Tecnològic Joan Pol Mera 77869 jpol@dgtic.caib.es suplent
DG de Desenvolupament Tecnològic Juan Benjamín Villoslada Gil 77819 / 92093 bvilloslada@dgtic.caib.es President
DG de Transparència i Bon Govern Maria Jesús Romero Amengual

62694 /

91533

mjromero@dgtranspa.caib.es vocal
DG de Transparència i Bon Govern Sonia Fernández de Alba

67699

sfernandez@dgtranspa.caib.es
DG de Transparència i Bon Govern Antonia Galmés Estévez

62692

agalmes@dgtranspa.caib.es
DG de Coordinació Josep Torres Pons 63044 / 91644 joseptorres@dgcg.caib.es Vicepresident
DG de Coordinació Ana Mª Fons Recuenco 69819 amfons@dgcg.caib.es
DG de Coordinació Mateu Ramón Lidón 63045 mramon@dgcg.caib.es
DG de Coordinació Jesús J. Jiménez Herranz 63313 jjimenez@dgcg.caib.es

actualitzat a data 1 de febrer de 2019