Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Gestionar la reorganització administrativa (canvis DIR3)

ACTUALITZACIÓ: Consulta l'estat actual de la migració als nous codis DIR3, i les repercussions a les diferents aplicacions corporatives des d'aquí.

Properament es publicarà al BOIB un Decret de la Presidència de les Illes Balears per al qual s'establiran les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ens obligarà a actualitzar el Directori Comú Organitzatiu (DIR3), que proporciona un inventari unificat i comú a tota l'Administració (estatal, autonòmica i local) de les unitats orgàniques / organismes públics, les seves oficines associades i unitats de gestió econòmica - pressupostària.

Aquesta actualització, necessària per a la interoperabilitat dels sistemes d'Administració Electrònica, afecta a moltes de les solucions i eines que emprem habitualment i, per evitar problemes o minimitzar-ne l’impacte sobre el nostre dia a dia, convé actuar de forma coordinada.

Els canvis organitzatius es poden agrupar en funció de les competències (que no desapareixen) provocant 4 casos diferents d’actuació.

Una vegada aquestes modificacions es dugin a terme a DIR3, es sincronitzaran amb DIR3CAIB (a les 04:00 AM) i les següents aplicacions es veuran afectades (AVISAREM PREVIAMENT):

En aquest apartat anirem presentant recursos per fer front a aquest canvi. No obstant, en el següent document ja podeu trobar de quina manera afectarà i com està previst procedir:

20180606 -Gestionar la reorganització administrativa_v2.pdf20180606 -Gestionar la reorganització administrativa_v2.pdf