Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

L'eina corporativa per a la realització de còpies autèntiques és DigitalIB. Aquesta eina permet transformar un document en suport paper en documents electrònics que tenen la mateixa validesa jurídica que el document físic original.

Els funcionaris amb potestat per realitzar còpies autèntiques són els inscrits al Registre de Funcionaris Habilitats. A cada Conselleria hi hauria d'haver funcionaris habilitats (generalment a registre). En aquest llistat de funcionaris habilitats hi podeu trobar els usuaris amb permisos per fer còpies autentiques de la vostra conselleria.

Per sol·licitar la inscripció al Registre de Funcionaris Habilitats, s'ha d'emplenar el següent formulari i enviar-lo, signat digitalment pel Secretari General (o qui tengui firma delegada), a l'Oficina d'Administració Electrònica, a aelectronica@caib.es.

Pels funcionaris ja donats d'alta al registre de funcionaris habilitats, l'accés a l'aplicació DigitalIB es fa mitjançant el següent enllaç:  https://intranet.caib.es/digitalib

Aquí podeu trobar el manual de l'aplicació DIGITALIB per fer còpies autèntiques.

Si teniu problemes de connectivitat amb el vostre escàner, podeu consultar l'apartat "Com puc configurar correctament DigitalIB amb el meu escàner".

L'aplicació DigitalIB es troba actualment en fase d'implantació inicial i proves, de manera que és possible que a alguna Conselleria encara no hi hagi cap funcionari habilitat designat, amb possibilitat d'emprar-la. Si és el cas, i és necessari realitzar una còpia autèntica, es pot seguir el procediment temporal que s'explica a continuació.

Per visualitzar bé el contingut de la imatge amb el diagrama de flux, recomanem descarregar la imatge (botó dret damunt d'ella i "Guardar imagen como...") i visualitzar-la amb eines que permetin zoom.

En aquest enllaç podeu veuer un exemple de com pot quedar una "còpia autèntica en format paper" de manera temporal mentre no es disposi d'una eina que permeti incorporar les metadades pertinents, garantir-ne la custòdia i incrustar-hi un codi CSV que enpermeti la validació.