Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

L'eina corporativa per a la realització de còpies autèntiques és DigitalIB. Aquesta eina permet transformar un document en suport paper en documents electrònics que tenen la mateixa validesa jurídica que el document físic original.

Teniu en compte que encara no està disponile la integració d'aquesta aplicació amb el Registre, cosa que impedeix, a dia d'avui, associar còpies autèntiques a assentaments registrals de forma automàtica.

Els funcionaris amb potestat per realitzar còpies autèntiques són els inscrits al Registre de Funcionaris Habilitats. A cada Conselleria hi hauria d'haver funcionaris habilitats (generalment a registre). En aquesta llista de funcionaris habilitats hi podeu trobar els usuaris amb permisos per fer còpies autentiques de la vostra conselleria.

Per sol·licitar la inscripció al Registre de Funcionaris Habilitats, s'ha d'emplenar el següent formulari i enviar-lo, signat digitalment pel Secretari General (o qui tengui firma delegada), a l'Oficina d'Administració Electrònica, a aelectronica@caib.es.

Pels funcionaris ja donats d'alta al registre de funcionaris habilitats, l'accés a l'aplicació DigitalIB es fa mitjançant el següent enllaç:  https://intranet.caib.es/digitalib

Aquí podeu trobar el Manual_usuari_DigitalIB.pdf Manual de l'aplicació DIGITALIB per fer còpies autèntiques.

Si teniu problemes de connectivitat amb el vostre escàner, podeu consultar l'apartat "Com puc configurar correctament DigitalIB amb el meu escàner".