Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Manual i Guia del Catàleg de serveis

En data 3 d'octubre 2018 la DGDT, seguint indicacions de la Direcció general de Transparència i Bon Govern, es va posar a producció a l'eina ROLSAC una nova fitxa anomenada Catàleg de Serveis, que serveix per introduir tots el serveis públics dirigits al ciutadà amb la finalitat de satisfer les seves necessitats, drets i obligacions.

aquí teniu la informació per a la creació de serveis administratius al ROLSAC