Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

logoClave

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que ofereix l’avantatge, respecte d’altres sistemes implantats, de ser més fàcil tant per donar-s’hi d’alta com per gestionar-ne l’ús.

Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears ja poden  accedir als tràmits telemàtics d’aquesta Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través del sistema Cl@ve, així com també a un ampli nombre de tràmits telemàtics de l’Administració General de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i altres administracions. Per a més informació clicau: cl@ve.

Cl@ve permet que el ciutadà pugui escollir com identificar-se, ja sigui mitjançant mètodes tan senzills com indicar un usuari i una contrasenya, com d'altres més complexes com poden se els basats en certificats electrònics com el del DNI-e o altres sistemes emprats pels ciutadans de la UE.

imagen web cl@ve.png

Cl@ve preveu la utilització de sistemes d'identificació basats en claus concertades (sistemes d'usuari i contrasenya) i certificats electrònics (incloent el DNI-e).

El certificat Cl@ve PIN, per un ús ocasional, es pot realitzar directament a través d'internet i té una durada limitada, poguent-se renovar les vegades que sigui necessari.

El certificat Cl@ve Permanent té una durada il·limitada i requereix disposar d'un certificat electrònic per a la seva obtenció de forma telemàtica. En cas contrari es pot obtenir presencialment a qualsevol de les oficines de la Xarxa d'Oficines d'Assistència en Matèria de Registres del GOIB.

Addicionalment, Cl@ve està preparada per incorporar en el futur, a mesura que es vagin integrant en el sistema de reconeixement transfronterer d'identitats electròniques que preveu la legislació europea, mecanismes d'identificació d'altres països de la Unió Europea.

Per poder emprar aquestes claus concertades (usuari i contrasenya) i els serveis de signatura electrònica, els ciutadans hauran de registrar-se prèviament al sistema i facilitar les dades personals necessàries.  Hi han diferents possibilitats de registre que podeu consultar a alta cl@ve, però per facilitar l’accés de la ciutadania, el Govern de les Illes Balears ha habilitat el personal de les oficines de registre de les seus de les conselleries, així com les seus de l’IBSALUT, l’ATIB, i les oficines de registre de les delegacions d’Educació a Menorca, Eivissa i Formentera.  Aquí teniu les oficines del Govern de les Illes Balears on us podeu donar d’alta: Oficines alta cl@ve.