Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Hi han dues formes d'obtenir el codi:

1.- Des de l'aplicació corporativa ROLSAC (cada conselleria té diferents usuaris de l'aplicació que hi tenen accés),  accedint a la fitxa del procediment en concret apareix una casella on s'indica el codi. Cal considerar que si no apareix, és que no està donat d'alta a SIA.

ROLSAC - Codi SIA

ROLSAC - Codi SIA

2.- Consultant al Cercador de tràmits a nivell estatal on es troben tots els tràmits de totes les administracions públiques estatals, entre ells, els nostres. Permet cercar tràmits aplicant diferents filtres i el codi apareix just davant del nom del tràmit. Cal considerar que si no apareix, és que no està donat d'alta a SIA, o bé, ja no es tracta d'un procediment amb cap tràmit obert.

CODI SIA - PAG

Cal dir també que, des-de la data 1 de febrer de 2019, és possible obternir el codi SIA per a un procediment o Servei prèviament a la seva publicació a la seu electrònica. Aixó resulta d'utilitat, per exemple, per sol·licitar accés del procediment a determinats serveis d’Interoperabilitat per mitjà de la PINBAL (ex.: consulta del DNI o titulació acadèmica), ja que per aixó es requereix tenir el codi SIA del procediment. Més informació aquí