Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

VALIDe : Com comprovar la validesa d'un document electrònic logo Valide.PNG

CONSCSV: Consultar el codi segur de verificació CAIB (CSV) logo consulta CSV goib.png

IBKEY: Com verificar una signatura electrònica  logo ib key.gif