Què és l'Administració Electrònica

Major disponibilitat d'horari, major proximitat del servei, major eficàcia de la interacció,...

El Ciutadà es relaciona amb l'administració del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal presencial, presentant-se a les diverses oficines de les conselleries i sol·licitant informació o aportant documentació en els registres de E/S. La persona s'identifica davant els funcionaris utilitzant els documents establerts a aquest efecte (DNI, Passaport, etc.).


Si el Ciutadà únicament desitja obtenir informació, també pot utilitzar el canal telefònic o el canal d'Internet.


L'objectiu de l'Administració Electrònica és incrementar les possibilitats de comunicació entre la Ciutadania i el Govern, utilitzant la relació i interacció a través d'Internet, pel canal telemàtic. L'Administració Digital també és coneguda pel terme e-Administració.


Aquest canal telemàtic incrementa la qualitat de les relacions i millora el servei al Ciutadà, ja que té les següents qualitats:

  • Major disponibilitat d'horari, a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana.
  • Major proximitat del servei, des de qualsevol lloc on es disposi de connexió a Internet.
  • Major eficàcia de la interacció, la informació aportada està en format electrònic i admet la possibilitat de respondre pel mateix canal.
  • Major integració del procés, ja que en el procediment per Internet s'admet la possibilitat de realitzar el pagament on-line de les taxes associades, d'aquesta manera, s'evita que el ciutadà hagi de desplaçar-se a una entitat bancària per a realitzar el pagament de les taxes i després regressar a lliurar el justificant.


L'objectiu del Govern és impulsar una nova forma d'interactuar i relacionar-se amb els ciutadans, apropant la Administració al Ciutadà. I per aquest motiu, el Govern disposa d’eines per potenciar el canal Internet com via bidireccional de comunicació entre el Ciutadà i el Govern. Aquesta eina es denomina Plataforma de Tramitació i Notificació Telemàtica, equivalent en funcions i possibilitats a les oficines presencials que l'administració posa en les Conselleries a la disposició dels ciutadans per a rebre les seves sol·licituds.


Igual que el ciutadà ha d'identificar-se en les oficines demostrant la seva identitat mitjançant la presentació de l'adequat document acreditatiu (DNI, passaport, etc.), en Internet també és necessària aquesta identificació. Per a assolir aquest objectiu s'utilitza un Certificat Digital, que és un document electrònic acreditatiu de la identitat del seu propietari i compta amb el recolçament legal per a assolir aquesta comesa.


El Certificat Digital compleix una segona missió, a més de l'autenticació del seu propietari, s'utilitza com eina de "signatura" dels documents aportats per mitjà d'Internet, en aquest cas documents electrònics. Aquest certificat es lliurat per determinats organismes públics capacitats a aquest efecte, entre uns altres es troba la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).