Què és l'Administració Electrònica

Major disponibilitat d'horari, major proximitat del servei, major eficàcia de la interacció,...

Finestra Única de la Directiva de Serveis

 

Què és la FUDS?

Finestra única implica als tres nivells de l’Administració de l’Estat.

La Finestreta única inclourà un portal d'Internet que es constituirà com el punt d’entrada d’informació i de gestió electrònica de tots els procediments i tràmits afectats per la Directiva de Serveis.

  • Un sistema de informació, que permetrà la consulta de tots tràmits necessaris per l’establiment d’activitats de serveis de totes les administracions.
  • Un sistema de tramitació electrònica, que permetrà realitzar els tràmits electrònicament i distribuir-los als responsables dels mateixos.

S'ha d'especificar que la Finestreta no afecta a l’actual assignació de competències dels tràmits, encara que requerirà d’uns mecanismes d’interoperatibilitat i comunicació amb les autoritats competents i responsables d’assistència i realització al tràmit.


Guia d'Implantació

Per una altra part, s'ha definit una guia d’implantació de la Finestreta Única per etapes,

  • Etapa I. Anàlisi de procediments i tràmits. Compren l’identificació dels procediments i tràmits afectats a partir del catàleg.
  • Etapa II. Identificació i anàlisi de les fonts d’informació.
  • Etapa III. Descripció del procediment o tràmit.
  • Etapa IV. Identificació de l’intercanvi d’informació. S’identificarà la forma de subministrament d’informació de les autoritats competents a la Finestreta Única, i concretament, els processos d’actualització de la informació associada, dels tràmits de la seva competència.

A continuació, podeu descarregar propostes de models de finestra única de la directiva de serveis:

Propuesta de Modelo de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios PDF

Borrador de Guia de Desarrollo para Entidades Locales

EditorTextJornada Finestra Única a les Illes Balears

Arrel del gran interés sorgit, dia 3 d'abril es va convocar al ParcBit, una jornada organitzada per l'Interlocutora Única de les Illes Balears, Sra. Bàrbara Mora de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, amb l'objectiu de conèixer una primera perspectiva dels procediments electrònics existents a cada conselleria i que puguin aprofitar-se en el procediment d'implantació de la finestra única, i fer una primera valoració global dels procediments que s'han d'implantar de bell nou.

Seguidament adjuntam les presentacions exposades pels diferents ponents de la jornada:

Presentació Projecte Administració Digital

Sr. Bernat Albertí Garau, cap de servei de Sistemes d'Informació (DGTIC)

PDF

Presentació Portal Web

Sr. Antoni Trobat Obrador, tècnic Aplicacions Departamentals (DGTIC)

PDF

Presentació Microsites

Sr. Carles Meca Gutiérrez, responsable Portal Web i Microsites (INDRA)

PDF