Què és l'Administració Electròcnica

Major disponibilitat d'horari, major proximitat del servei, major eficàcia de la interacció,...

2a Jornada de l’Administració Digital a la CAIB


Resum de la Jornada

La DGTIC ha celebrat les segones jornades de l’Administració Digital els dies 20 de novembre i 2 de desembre. En elles s’ha donat a conèixer la situació actual del projecte d’Administració Digital i com ha evolucionat respecte al 2007 així com les perspectives per el 2009.S’han exposat les experiències de la Direcció General d’Indústria i de la Direcció General de Personal Docent presentant exemples de tràmits telemàtics, així com la utilització de la eina per a desenvolupar portals departamentals (Microsites) amb les noves funcionalitats (SMS, vídeo, fòrums).

Addicionalment, s’ha descrit la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics en el àmbit de les Illes Balears, així com les implicacions de les xarxes socials, i les tendències d’una major utilització del suport audiovisual com a eina de comunicació amb el ciutadà.

Les dues jornades han gaudit d’una gran acollida (155 assistents) amb un nivell de satisfacció general molt alt.

 

Ponències Significatives

Presentació de la Jornada

Sr. Antoni Manchado, director general de Tecnologia i Comunicacions (DGTIC).

PDF

Situació actual del projecte de la DGTIC de implantació de la Administració Electrònica a la CAIB

Sr. Bernat Albertí Garau, cap de servei de Sistemes d'Informació (DGTIC).

PDF

Ponència sobre la Llei 11/2007, presentació de noves funcionalitats i mapa de ruta 2009

Sra. Patrícia Palsky, INDRA.

Sr. Gabriel Buades Rubio, cap de servei de Seguretat (DGTIC).

Sr. Andreu Font Bibiloni, analista (DGTIC).

PDF

Presentació d'experiències de la Conselleria d'Indústria

Sr. Guillem Fullana Daviu, director general d'Indústria.

PDF

Presentació d'experiències de la Conselleria d'Educació

Sr. Miquel Coll Cañellas, director general de Personal Docent.

PDF