Torna

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2016-2017

DATA PROCÉS TRÀMIT
13_juliol Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF
 •     Lloc de treball suprimit PDF
 •     Desplaçats per manca d'horari PDF
 •     En expectativa de destinació definitiva  PDF
 •     Reingressats  PDF
 •     Destinació en comissió de serveis  PDF
08_juliol Resolució de 8 de juliol de 2016 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF
 •     Lloc de treball suprimit PDF
 •     Desplaçats per manca d'horari PDF
 •     En expectativa de destinació definitiva  PDF
 •     Reingressats  PDF
 •     Destinació en comissió de serveis  PDF

05_juliol

Llistes definitives dels funcionaris de carrera sense destinació definitiva: desplaçats per manca d'horari, els titulars d’un lloc de treball suprimit, els que hagin sol·licitat el reingrés i els funcionaris docents en pràctiques.

 • Llista de funcionaris de primària  PDF
 • Llista de funcionaris de secundària PDF
 • Llista definitiva de vacants de primària (per centres) PDF
 • Llista definitiva de vacants de primària (per funcions) PDF
 • Llista definitiva de vacants de secundària (per centres) PDF
 • Llista definitiva de vacants de secundària (per funcions)  PDF

 

RECORDAU què el termini per sol·licitar les places finalitza el dia 6 de juliol a les 23:59h.

<<Accés_tràmit>>

01_juliol

Llistes provisionals dels funcionaris de carrera sense destinació definitiva: desplaçats per manca d'horari, els titulars d’un lloc de treball suprimit, els que hagin sol·licitat el reingrés i els funcionaris docents en pràctiques.
 • Llista de funcionaris de primària  PDF
 • Llista de funcionaris de secundària PDF
 • Llista provisional de vacants de primària (per centres) PDF
 • Llista provisional de vacants de primària (per funcions) PDF
 • Llista provisional de vacants de secundària (per centres) PDF
 • Llista provisional de vacants de secundària (per funcions)  PDF

23_juny

Resolució de 17 de juny de 2016 per la qual es convoca el procés d'adjudicació de destinacions provisionals. PDF