Torna

Actuacions cofinançades per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Política de cohesió

La política regional és la política d'inversió principal de la Unió Europea (UE). Els seus objectius són donar suport a la creació d'ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a totes les regions i ciutats de la Unió Europea.  

A fi d'aconseguir aquests objectius i respondre a les diverses necessitats en matèria de desenvolupament de totes les regions de la UE, s'han reservat 351.800 milions d'euros -gairebé un terç del pressupost total de la UE- per a la política de cohesió entre 2014-2020. 

La política regional s'executa a través de tres fons principals: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons de Cohesió (FC) i el Fons Social Europeu (FSE).

Juntament amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), constitueixen els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE).

La política regional té importants repercussions en nombrosos àmbits. Les inversions contribueixen a aconseguir els objectius de moltes altres polítiques de la UE. Complementen les polítiques de la UE que aborden temes com l'educació, l'ocupació, l'energia, el medi ambient, el mercat únic i la recerca i la innovació.

En concret, la política regional facilita el marc d'inversió necessari per aconseguir les metes de  l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador a la UE per a l'any 2020.

 

 

portada_cohesion.gif