Articulo 42 Quantia mínima de les pòlisses.

1.- Els capitals mínims que hauran de cobrir les pòlisses de segures per atendre als riscs derivats de la explotació, en funció del aforament màxim autoritzat, sense cap tipus de franquícia, tendran la quantia següent:

 

Aforament

Quantia

 

Minim

Màxim

Pesetas

Euros

A

0

25

7.000.000

42070.8

B

26

50

12.500.000

75126.5

C

51

100

25.000.000

150253

D

101

250

50.000.000

300506

E

251

500

75.000.000

450759

F

501

1000

125.000.000

751265.1

G

1001

2000

200.000.000

1202024.2

H

2001

5000

400.000.000

2404048.4

I

5001

 

400.000.000 + 50.000.000 per cada 1000 persones o fracció.

2404048.4+300506 per cada 1000 persones o fracció.