Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Aquí podreu trobar la versió consolidada de la Llei 7/2013 incloent les modificacions de la Llei 6/2019 i la Llei 2/2020 que és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Decret Llei 8/2020.

La modificació més important és l'obligació del promotor de presentar el projecte d'activitats a l'ajuntament.

(sense validesa jurídica, només és a efectes de facilitar la tasca).

CATAL Versio consolidada 3.1 Llei 7-2013.pdfCATAL Versio consolidada 3.1 Llei 7-2013.pdf